Сделките с недвижими имоти са многопластов процес, който изисква да насочим вниманието си към различни аспекти, свързани с правната, финансовата и административната страна на сделката. Често ние избираме имота емоционално, но има поне 7 особености, на които трябва да обърнем внимание преди да сключим сделка с недвижим имот. Кои са те?

1. Правна проверка

Преди да сключите сделка за покупко-продажба на недвижим имот, е от съществено значение да бъде извършена подробна правна проверка. Това включва преглед на собствеността на имота – дали този, който се представя за собственик е (единствен) такъв или на масата за преговори трябва да присъстват и други лица. Понякога дори продавачът не е наясно, че поради някаква причина, основно свързана с наследствени права, той има съсобственици.

Друг аспект, който трябва задължително да бъде проверен, е дали няма тежести върху имота – ипотека, възбрана, вписан договор за наем или запазено право на ползване на имота са някои от възможните варианти.

Не на последно място, необходимо е да проверим и дали са налични всички необходими документи за прехвърлянето на имота.

2. Нормативна уредба

За да се осигури легалността на сделката и бъдещото ползване на имота, е необходимо да се запознаете с българската нормативна уредба. Тя включва европейко законодателство (основно в сферата за превенция на прането на пари), национално законодателство, както и местни устройствени планове, строителни норми, данъци и такси около прехвърлянето.

3. Финанси и разходи

При сделките с недвижими имоти е необходимо да се има предвид не само цената на имота, но и различни допълнителни разходи. Те включват такси за нотариални услуги, данъци и такси към държавата, такси за разходи за адвокатско обслужване, комисинно възнагражданеие към брокер (което ако е качествено ви спестява предния разход). Не е маловажна и темата за начина ра заплащане по сделката – законът предвижда ограничения за разплащанията в брой, а банковият превод също има своите особености.

4. Предаване на владението

Важен аспект при сделките с недвижими имоти е точното определяне на начина и момента на предаване на владението. Това включва състоянието на имота, трайно прикрепени елементи и мебели, уговорки за предаване на ключовете, прехвърляне на сметките за комунални услуги и други административни процедури.

5. Зониране и регулация

Преди да закупите имот, винаги е добре да се запознаете със зонирането и регулацията както на района, в който той се намира, така и на самия имот. Това включва информация за предназначението на земята, позволеното строителство, евентуални сервитути, както и ограниченията и изискванията за строеж и ползване на имота.

6. Съседи

Съседите могат да имат значително влияние върху вашето пребиваване в новия имот, както и върху цената му във времето. Преди да сключите сделката, е добре да се разходите в района и да огледате за възможни проблеми. Разпитайте за налични спорове и се опитайте да предвидите такива, които могат да възникнат в бъдеще.

7. Инвестиционен потенциал

Не на последно място е добре да се запитате за инвестиционния потенциал на имота. Това включва оценка на тенденциите в цените на недвижимите имоти в съответния район, възможностите за отдаване под наем или за продажба на имота в бъдеще.

Сделките с недвижими имоти са сериозен и отговорен процес, който изисква внимание към детайлите и сериозна професионална консултация в множество аспекти. Брокерите на Явлена са насреща да съдействат по всички гореизброени въпроси. Зад всеки от нашите колеги стои мениджър със задълбочени познания, фирмен адвокат, с когото работим от 30 години, както и силен административен гръбнак, подкрепящ процеса по всяка една сделка.