При всяка сделка за покупко-продажба на имот, както и при делба или оценка, цената винаги е централна тема. Затова от съществено значение е да разберем основните фактори, които влияят на нейното формиране. Познаването им може да помогне както на купувачите, така и на продавачите да вземат информирано решение и да постигнат справедлива цена за имота. В следващите редове ще разгледаме някои от основните фактори, които играят роля в определянето на цената на един имот.

1. Местоположение

Местоположението е всепризнато може би най-важният фактор, който влияе на цената на имота. Имоти в желани или престижни райони обикновено имат по-високи цени в сравнение с тези в по-отдалечени или по-непопулярни квартали. Хубава гледка, близост до знакови сгради и институции, учебни заведения, търговски улици, паркове и градини – това са основни аспекти, които могат да вдигнат или свалят цената на даден имот.

Интересен факт: Знаете ли, че имотите в близост до гробища в Германия често се продават на по-високи цени от други в същия квартал? Районът, близо до гробища, обикновено е тих и спокоен, което много хора, търсещи жилище, смятат за предимство. От друга страна съществува усещането за по-голямо уединение, тъй като наоколо не се реализират нови строежи и гледката е като към парк.

2. Размер и характеристики

Чистата квадратура, площта с общи части (ако е в жилищна сграда) и индивидуалните характеристики на имота също играят решаваща роля в определянето на цената му. По-големите и по-просторни имоти разбираемо имат по-високи цени, а у нас все още се прави разлика в площта на т.нар. „старо“ и „ново“ строителство. В имотите „старо строителство“ площта, описана в нотариалния акт почти винаги е чистата площ на имота, докато в новопостроените имоти тя включва и процент/ квадратура от общите части на сградата. Друга особеност на новото строителство са някои специфични имоти, чиято голяма квадратура се формира от просторни тераси – каквато и гледка да дават те, цената на имота трябва да бъде формирана с различна тежест на жилищната площи тази на терасите, а някои строители удобно пропускат това при ценообразуването си.

Допълнителни удобства, които влияят върху цената са: гараж/ паркомясто, басейн, градина, управление на имота, охрана, наличие на магазини, салони и офиси, околна среда.

3. Състояние на имота

Състоянието на имота също не е маловажен фактор за определяне на неговата цена. Нови или реновирани имоти обикновено имат по-високи цени в сравнение с нуждаещи се от ремонт жилища. Понякога, разбира се, има и изключения – ако имотът се намира в разпознаваема сграда, в централна градска част или исторически квартал на града, дори последният му ремонт да е правен преди 30 години, стойността му отново може да бъде по-висока от тази на нов имот със същата площ в нов квартал на града. Понякога историята и престижът натежават над доброто обзавеждане.

4. Инфраструктура в района

Състоянието на инфраструктурата в района също влияе върху цената на имота. Като започнем от базови елементи като асфалтирана улица, наличие на канализация, газификация, улично осветление, възможности за паркиране в района. И стигнем до близостта до магазини, училища, обществени услуги и транспортни връзки. Всичко това оказва влияние върху цената на имота и то невинаги в посоката, в която си мислим, че е логично! Понякога например една улица в недобро състояние, по която движение почти липсва е за предпочитане пред лице на булевард с натоварен трафик.

5. Бъдещи прогнози

Прогнозите за бъдещи промени и строителство в района или инвестиционни планове за развитие могат също да оказват влияние върху цената на имота. Планове за нова инфраструктура или обновяване на съществуващата могат да увеличат стойността на имотите в квартала, както се случи например с имотите по линиите на метрото в София.

6. Личен интерес

Немалка роля за цената на имота може да изиграе личния интерес на купувача. Ако имотът се намира например в съседство на неговия и той иска да се разшири като слее двата имота, купувачът би бил склонен да плати дори по-висока от пазарната цена, за да постигне целта си. Същото важи и за сгради и комплекси с по-висок престиж или просто такива, в които живеят наши роднини или приятели, до които желаем да сме по-близо. Не бива да забравяме, че домът е свързан с много емоции и понякога сме склонни да плащаме скъпи за тях!

Съвет от Явлена: на база на описаното от нас в този материал, направете чеклист с плюсовете и минусите на имота, който желаете да продадете или купите. Ще откриете, че написването на всички характеристики черно на бяло премахва много от илюзиите и емоциите, които обикновено замъгляват преценката ни, когато цената на имота е все още само идея в главата ни или усещане за неговата стойност. Не се колебайте да се свържете с нас за съдействие – ние правим това всеки ден с радост за своите клиенти!